100Χ70 λουόμενοι 5, λεπτομέρεια, 2019

70Χ100 μεγάλη λουόμενη 1, λεπτομέρεια, 2019

70Χ100 λουόμενοι 3, λεπτομέρεια, 2019

60Χ80 λουόμενη 2, λεπτομέρεια 2018

70Χ100 λουόμενοι 4, λεπτομέρεια, 2019

© 2019 by Irini Komninou

  • Facebook
  • Instagram