100Χ70 στο αεροδρόμιο, 2019

100X70 Πρωινός περίπατος

70Χ100 μικρό παράθυρο, 2019

70Χ100 μυστικό μονοπάτι, 2019